array(0) {
}
Energie management voor MKB

Energieadvies nodig?

Enerless ondersteunt u in het besparen én opwekken van energie.

Lees meer

De Enerless-formule: Bespaarcase.nl

Enerless helpt uw bedrijf met het efficiënt consumeren van energie die nodig is voor het goed laten functioneren van uw organisatie.

De Enerless-formule heeft hiervoor als uitgangspunt laagdrempelig te willen zijn in alle opzichten. Enerless biedt maatwerk op basis van uw organisatie, doelstellingen en beschikbare middelen. Er wordt gestart met quickscan. Deze brengt in beeld of er voldoende besparingspotentieel aanwezig is en wat voor uw organisatie een optimale wijze is om energie te gaan besparen. Na samen met u de routekaart te hebben vastgesteld wordt de nulmeting met behulp van de Enerless technologie uitgevoerd. Daarna gaan wij met u aan de slag de instellingen van uw apparatuur te optimaliseren.

Letterlijk het zogenaamde plukken van het laaghangende fruit.

Al het energiegebruik is uiteindelijk het gevolg van menselijk handelen. Uw personeel is daarom een essentiële schakel in het proces om uw energiebesparingsdoelstellingen te bereiken. De Enerless technologie maakt de mate van energieconsumptie inzichtelijk en bevordert daarmee het energiebewust handelen van het personeel. Enerless motiveert en reikt handvatten aan om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Voordelen van Enerless en BespaarCase

  • Efficiënter en bewuster met energieconsumptie om leren gaan.
  • Een gunstiger energieverbruik = lagere energienota.
  • Maakt het groene imago van uw bedrijf zichtbaar.

Lees meer

Hiervoor gebruiken wij Bespaarcase.nl

Op een zichtbare en laagdrempelige wijze geeft het voorlichting over energiebesparing. Enerless organiseert hiervoor workshops en competities tussen personeelsleden, afdelingen, vestigingen en of een collectief van bedrijven. Dit heeft als resultaat dat er een duurzame energiebewuste organisatiecultuur binnen uw bedrijf ontstaat en daarmee de behaalde energiebesparing verankert. Bovendien is het voordeel dat het voor u een extra energiebesparing van 5% tot 15% oplevert.

U kunt nog een stap verder gaan door uw werknemers de mogelijkheid te bieden ook thuis energiebewust te leven met behulp van diezelfde Enerless technologie.

Een energiebewuste particuliere consument is dit ook tijdens zijn of haar werk. Het mes snijdt dan voor uw organisatie aan twee kanten.

Energie besparen tot wel 30%